Om Trumpet

Whitepaper Advisors är företaget bakom tjänsten Trumpet — en visselblåsarlösning för alla olika former av organisationer (exempelvis föreningar, företag, koncerner, kommuner, stat). Med Trumpet erbjuder vi en säker rapporteringskanal för de personer som har något de vill berätta, och som av någon anledning inte kan eller vågar vända sig direkt till den organisation som det gäller.

Whitepaper Advisors är ett bolag där trovärdighet och hög integritet är en förutsättning för att vår verksamhet skall existera. Vi har en gedigen erfarenhet av att utreda och förebygga missförhållanden och ekonomisk brottslighet. Whitepaper Advisors drivs av att hjälpa organisationer att snabbt komma till rätta med oegentligheter och hitta effektiva lösningar på komplexa problem. Vårt mål är alltid att våra klienter ska gå stärkta ur svåra situationer.

Mer information om oss hittar du på www.whitepaperadvisors.se