Börja med att identifiera problemet och tänk igenom vad som har hänt. Beskriv all fakta du känner till. Utveckla ditt påstående noggrant samt allt som kan ha relevans för rapporten. Informationen du lämnar ska vara så korrekt och detaljerad som möjligt. Utelämna privata åsikter och spekulationer.
Ta hjälp av nedanstående frågor för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt:
  • Vad anmälan avser för händelse?
  • Vem eller vilka är inblandade?
  • När det hände?
  • Var det hände?
  • Om det var en engångsföreteelse eller om problemet är pågående eller återkommande?

Inkludera kontaktinformation till potentiella vittnen samt bifoga eller ange var eventuella bevis (exempelvis i pappersform eller elektroniskt) kan hittas.

Den tydligast och enklaste kommunikationen är med webbformuläret. Oavsett hur du väljer att rapportera kommer ett ärende att skapas för din rapport i visselblåsarsystemet. Vi erbjuder olika kanaler för att du skall kunna ha möjligheten att välja det sätt du känner dig mest bekväm att kommunicera på.
Oavsett vilken kanal du väljer, sparas ingen data om vem som skickat rapporten.
Du börjar alltid som anonym i visselblåsarsystemet. När du är anonym sparas inte dina personuppgifter. Om du vill vara öppen med din identitet så är detta något du själv väljer i ett senare skede — när du skapar din rapport. Då kommer du att få frågan om du vill vara öppen med din identitet mot handläggare som hanterar rapporten. Du kan också välja att även vara öppen med din identitet mot den organisation rapporten avser.
Vi ser gärna att du väljer att vara öppen med dina kontaktuppgifter mot handläggaren eftersom detta underlättar hanteringen av ärendet. Observera att när du väljer detta alternativ är du bara öppen mot den externa handläggaren och alltså inte mot organisationen som din rapport avser.

Du vill lämna en rapport som berör
AcadeMedia

Innan du börjar är det bra om du ger dig lite tid att tänka igenom vad det är du vill få fram i rapporten. Formulera för dig själv vad som har hänt så tydligt du kan, så att även en person som inte har hela bilden kan förstå. Det kommer att minska behovet av följdfrågor och underlätta hanteringen av ärendet.

HUR VILL DU RAPPORTERA?
ALTERNATIVEN ÄR LIKA SÄKRA, VÄLJ DET SOM PASSAR DIG BÄST:

GENOM ETT WEBBFORMULÄR

GENOM ETT TELEFONSAMTAL

GENOM ETT BREV SOM JAG POSTAR